Grafo-Ink

excalibur

GLITERI I BOJE SA SPECIJALNIM EFEKTOM

GLITERI I BOJE SA SPECIJALNIM EFEKTOM - Excalibur gliteri, Excalibur srebrna QUICKSILVER, Excalibur GLOW IN THE DARK, Excalibur RETROFLEC

Excalibur gliteri – veliki izbor boja. Već umešani sa bazom ili u prahu.
Metalik ili klasični. Metalik gliteri su sitnije granulaže i njih možete štampati kroz svilu i do 32 gustine ili klasični gliteri koji se štampaju kroz svilu 10 – 15 gustine. Proces rada je kao i kod klasičnih plastisol boja s tim što se mora povesti računa oko sušenja jer gliteri reflektuju svetlost pa im je potrebno duže vreme sušenja, uvek se preporučuju probe. Nakon sušenja mogu biti overeni pod presom što će im dati novi efekat.

Excalibur srebrna QUICKSILVER boja - Quicksilver boja se štampa kroz svilu 65 gustine zbog postizanja detalja, inače može biti štampana kroz svilu od 44 – 92 gustine. Vreme sušenja QUICKSILVER se mora povećati zbog same reflektivnosti srebrne boje. Na tunelima dužine od 4,2 metra i više se mora regulisati brzina trake.Sušenje mora trajati minimum 2,00 minuta.Dobro osušen uzorak mora biti rezistentan na pucanje. Podloga će obezbediti bolje vezivanje srebrne boje.Ukoliko uzorak nije dobro osušen, spraće se sa materijala. Srebrna QUICKSILVER boja takođe može biti osušena i pod presom na 190 stepeni. Pokriti otisak teflonskim papirom i pod srednjim pritiskom držati od 15-18 sekundi. Ostaviti teflonski papir da se ohladi 15 sekundi pa ga skinuti sa otiska. Boja ne bi trebalo da se preslika na papir. Ukoliko se to dogodi potrebno je da se reguliše temperatura ili vreme sušenja pod presom.

Excalibur GLOW IN THE DARK boja – fluofosforescentna plastisol  boja koja se štampa preko podloge, kroz svilu do 44 linije da bi se obezbedio veći sloj boje na tekstilu. Boja upija dnevno svetlo pa noću sija. Potrebno je prilagoditi vreme sušenja kroz probe.

Excalibur RETROFLEC boja  - plastisol boja koja ima reflektujući efekat, kao reflektujuća folija. Koristi se za štampu znakova koje je potrebno uočiti u mraku. Štampa se kroz svilu od 24 – 44 gustine, rakel guma srednje tvrdoće. Potrebno je kroz probe prilagoditi vreme sušenja.

 

back to top

Naši partneri

Top of Page