Grafo-Ink

excalibur

550 – SERIJA PLASTISOL

550 SERIJA PLASTISOLA ZA DIREKTNU SITOŠTAMPU NA TEKSTILU – IZUZETNA POKRIVNOST, DIZAJNIRANA DA MOŽE BITI ŠTAMPANA DIREKTNO NA TAMNE POVRŠINE BEZ PODLOGE, IDEALNA KAKO ZA RUČNE TAKO I ZA AUTOMATSKE MAŠINE ZA ŠTAMPU. VELIKI IZBOR BOJA U SERIJI 550.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

SUŠENJE: 500 serija plastisol boja biće u potpunosti osušena na 154 stepena mada za materijal koji je svetlije boje potrebno je malo duže sušenje.Vreme sušenja 500 serije mora biti prilagođeno boji materjala kao i debljini nanosa boje na tkaninu. Najbolji pokazatelj dobro osušene boje je ako se uzorak posle sušenja opere i ako je boja na njemu nepromenjena. Ukoliko otisak na uzorku posle sušenja puca, znači da je boja presušena. Inicijalni test bi bio da kada se posle sušenja uzorka i hlađenja palcem protrlja boja i ne ostavlja nikakav trag već je suva i čvrsta a prilikom laganog rastezanja ne puca.

ČIŠĆENJE: Može se ukloniti sa sita svakim razređivačem sa kojim se inače uklanja boja sa sita.

SVILA:  Za direktnu štampu preporučujemo svilu od T-16 do T-122 gustine, za preslikače preporučujemo svilu od T-32 do T-55 gustine.

MODIFIKACIJA BOJE: Za dobijanje tzv. mekšeg otiska preporučujemo dodavanje  EXCALIBUR 502 Razređivača koji će boji dati mekši izgled, efekat vodene boje ali previše dodavanja može uticati na gubljenje pokrivnosti i smanjenje otpornosti na pucanje. Da bi se razredila 595 bela boja, može se u nju dodati EXCALIBUR 501 razređivač ali se mora voditi računa da zbog većeg dodavanja boja ne izgubi na pokrivnosti.

RAKEL GUMA: Preporučujemo srednju mekoću rakel gume, 75SH

EMULZIJA: 500 serija plastisol boja se može štampati kroz svaku emulziju namenjenu štampi plastisolima tj. bojama na uljanoj bazi.

 

back to top

Naši partneri

Top of Page